60% organizacionih problema se javlja zbog problema u komunikaciji.
Process Communication Model® vam odgovara na pitanja 
kako i zašto ljudi komuniciraju.
PCM (Process Communication Model®) je pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumevanje dubinske strukture ličnosti koji služi za unapređenje komunikacije.

Temelji se na višestruko nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a i do sada je primenjen u različitim oblastima u radu sa skoro milion ljudi na pet kontinenata. 
NASA je počela da primenjuje PCM u selekciji i obuci astronauta još od 1978. godine.
Jedan od prvih korisnika ovog modela bila je i Bela kuća.
PCM danas koriste i direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psihilozi.
Po Process Communication Model-u, svako od nas predstavlja jedinstvenu kombinaciju od šest različitih tipova ličnosti. 

Metaforično, svaka osoba predstavlja šestospratnu zgradu u kojoj svaki tip ličnosti čini jedan sprat i što je sprat niži to je zastupljeniji u ličnosti i više se koristi. Prvi sprat čini osnovu zgrade i najviše utiče na naše ponašanje. 
Šest tipova ličnosti su: 
“Imaginer”, 
“Harmoniser”, 
“Persister”, “
Rebel”, 
“Promoter”, 
“Thinker”.

Svi oni imaju drugačije poglede na svet, preferirano radno okruženje, prioritete itd.
Šta obuhvata trening PCM® Komunikacija?
1. Priprema za trening
2. Trening
koja podrazumeva popunjavanje PCM assessment-a, tj. online upitnika zasnovanog na osnovnim karakteristikama 6 različitih tipova u ličnosti. Nakon popunjavanja upitnika, učesnici dobijaju veoma detaljne i iscrpne informacije o dubinskoj strukturi svoje ličnosti
koji se sastoji od 2 dana kroz koja ćemo se baviti temama:
  • osnovne karakteristike ličnosti po PCM metodologiji
  • kako prepoznati svaki tip ličnosti
  • kako komunicirati sa različitim tipovima ličnosti
  • kako prepoznati potrebe i uspostaviti poverenje
  • kako se različiti tipovi ličnosti ponašaju u stresu.
Gde vi možete da primenite PCM®?
izgradnja i 
vođenje 
timova
unapređenje
 komunikacije
procena i  
selekcija 
zaposlenih
unapređenje 
prodajnih 
veština
upravljanje
stresom
edukacije i 
coaching
KADA?
GDE?
21. i 22. maj 2019.
od 9 do 17 časova
BRIDGE Communicaitons
Bulevar kralja Petra I 51
Novi Sad
INVESTICIJA?
350€
u cenu je uključen: assessment + trening
(odobravamo popust za 2 i više osoba iz iste kompanije)
+381
Unapredite svoju komunikaciju ili 
komunikaciju unutar svoje organizacije.
Broj mesta je ograničen na 15.
Više informacija:
e-mail: office@bridge.co.rs
telefon: 021 66 11 716
mobilni telefon: 064 649 26 48